Op zoek naar nieuw evenwicht

Missie

Het is mijn missie om mensen in gesprek te brengen en te houden in een van de zwaarste perioden van hun leven. Door mijn eigen ervaringen met verlies en rouw in relaties gun ik iedereen een nieuwe start. De rouw en het verlies dat speelt bij (echt)scheiding heeft zoveel impact op het leven van mensen dat het hen raakt tot in hun essentie. Angst voor armoede en eenzaamheid maakt dat mensen vaak moeilijk stappen kunnen zetten op weg naar die nieuwe toekomst.

Ik zie het als mijn taak om mensen hierbij te begeleiden en zo de financiële en emotionele schade tot een minimum te beperken. Door het verlies en de rouw te erkennen en gezamenlijk te doorleven, komt er ruimte voor begrip voor elkaars handelingen. Ook al gaan partners verder als ex-partners, laat dat dan wel in vrede zijn.

Mediator

In mediation ben ik onafhankelijk en onpartijdig. Ik heb geen belang bij de uitkomst. Als (financieel) geprekspartner begeleid ik de scheidende partijen door het scheidingsproces.

Visie

Aan de hand van MfN mediation, de integrale SCHIP-aanpak en alle financiële, fiscale en juridische "brillen" waarmee je een scheiding kan benaderen wil ik een bijdrage leveren aan een vreedzame wijze van scheiden in Nederland. De combinatie van deze invalshoeken geeft partners in scheiding een compleet inzicht en overzicht in de te nemen stappen.